Ing. Lucie Vašková

Bakalářská práce

Kapitálová přiměřenost bank

Capital Adequacy Ratio of Banks
Anotace:
Bakalářská práce Kapitálová přiměřenost bank se zabývá současnou úpravou požadavků na kapitálovou vybavenost bankovních institucí. Začátek práce se věnuje obecným informacím, podmínkám a definicím. Část bakalářské práce se zaměřuje na instituci, jejímž stěžejním úkolem je úprava kapitálové přiměřenosti - Basijeljský výbor pro bankovní dohled. Největší důraz je v práci kladen na problematiku regulatorních …více
Abstract:
The Bachelor Thesis „Capital adequacy ratio of banks“ deals with requirements for bank capital. In the banking sector we may encounter different conditions and requirements in each phase of establishing a bank. Capital adequacy is a hot topic that is dealt with both at the national and international level.In the beginning, the thesis is focused on general issues, definitions and circumstances. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2012
  • Vedoucí: Ing. Alena Kerlinová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta