Bc. Petra Sučková

Diplomová práce

Česká veřejná politika ve vztahu k neziskovému sektoru

Public policies towards non-profit sector in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Česká veřejná politika ve vztahu k neziskovému sektoru“ je analýza klíčových aktérů v procesu tvorby veřejných politik týkajících se neziskového sektoru v České republice. První, teoretická část práce definuje pojmy neziskový sektor a veřejná politika, zaměřuje se na typické aktéry a vztahy neziskového sektoru a vlády. V druhé, praktické části je provedena analýza aktérů …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Public policies towards non-profit sector in the Czech Republic” is to analyze key stakeholders in the process of public policies related to non-profit sector creation. The first theoretical part defines the terms non-profit sector and public policy and is focused on typical players and the relation of non-profit sector and the government. In the second practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta