Kristýna Hájková

Bakalářská práce

Deskriptivní analýza vybrané vlastnické transakce se společností (obchodním závodem)

Descriptive analysis of selected property transactions with companies ( commercial plant )
Anotace:
Bakalářská práce na téma: "Deskriptivní analýza vybrané vlastnické transakce se společností (obchodním závodem)", se zaměřuje na seznámení s problematikou vlastnických transakcí a jejich druhy. Následně se práce důkladněji zabývá vybranou vlastnickou transakcí a to fúzí sloučením. V této kapitole poskytuje práce detailnější informace o fúzi sloučením a následně o jejím průběhu. V praktické části práce …více
Abstract:
Thesis on:" Descriptive analysis of selected property transactions with companies ( commercial plant)" is dedicated to understanding the challenges of ownership transakcions and their types . Subsequently, the work deals with thoroughly selected ownership transaction - merger acquisition . In this chapter, the thesis provides detailed information on the merger acquisition and its progress. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Jiří Pospíšil
  • Oponent: Hana Vomáčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47563

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku