Ing. Anna Krivoshapova

Master's thesis

Fúze a akvizice jako forma restrukturalizace a rozvoje podniku

Merger and acquisition as a form of restructuring and development of a company
Abstract:
Cílem mé práce bylo zhodnotit fúzi vybrané společnosti Starobrno, a. s. a Královský pivovar Krušovice, a. s. V teoretické části jsem se zaměřila na obecné informace k fúzím a akvizicím, jejich historický vývoj a postup realizace. Praktická část se věnuje popisu obou společnosti podle ekonomických a finančních kritérii, aby byla možnost hodnotit výsledky s nástupnickou společnosti. V návaznosti na tyto …more
Abstract:
The aim of this work was to evaluate the merger of the companies selected as Starobrno and Royal Brewery OJSC Kušovice. The theoretical part is focused on general information on mergers and acquisitions, their historical development and implementation process. The practical part describes the two companies under the economic and financial criteria to evaluate the results with the possibility of acquiring …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Petr Vaškovic
  • Reader: Ing. Stanislava Čížková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance