Bc. Martina Trepáčová

Diplomová práce

Vztah mezi pracovní spokojeností, pracovním výkonem a vnímanou důležitostí úkolu: experiment

Relationship between job satisfaction, job performance and task significance: an experiment
Anotace:
Přestože je pozitivní korelace mezi pracovní spokojeností a výkonem dobře známá, je kauzalita tohoto vztahu stále nejasná. Cílem studie bylo ověření směru kauzality vztahu pracovní spokojenosti a pracovního výkonu. Zároveň jsem zkoumala, jak manipulace s významností úkolu ovlivňuje pracovní spokojenost a výkon. Sto čtyřicet čtyři participantů se účastnilo experimentu s opakovanými měřeními pracovní …více
Abstract:
Although the positive correlation between job satisfaction and job performance it is well known, the causality of the relationship remains unclear. The aim of the study was to evaluate the direction of the causality of this relationship. I also examined how manipulation of the task significance influences job satisfaction and job performance. One hundred and forty four participants took part in an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie