Theses 

Rakouská energetická koncepce v obchodních strategiích energetických společností – Bc. Dana Karásková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Dana Karásková

Diplomová práce

Rakouská energetická koncepce v obchodních strategiích energetických společností

Austrian energy policy in the bussines strategies of energy companies

Anotace: Zajištění bezpečných a stabilních dodávek energií je dnes mnohými chápáno jako jeden z nejdůležitějších úloh státu. Zároveň jsou energie základní podmínkou ekonomického růstu každé země. V současné době však sledujeme nárůst potíží se získáváním tradičních fosilních zdrojů energie - ropy a plynu. Stále více států tak hledá cestu k vlastním zdrojům energií a to především z obnovitelných zdrojů, které nejen zaručují jistou nezávislost, ale především ekologickou čistotu. Významným reprezentantem takovéto politiky je Rakousko. Diplomová práce se zabývá rakouskou energetickou koncepcí, coby jedné z nejzelenějších v rámci států EU a srovnává ji s trendy v obchodním chování vybraných rakouských energetických společností.

Abstract: Ensuring safe and sustainable supplies of energy is nowadays understood as one of the most important tasks of the govermen. At the same time energy is an essential condition for economic growth of every country. At present days, however, we can see increasing difficulties of securing traditional fossil sources of energy – oil and gas. More and more countries are searching the way to their own sources of energy, especially renewable ones, which do not provide only certain independence, but mainly an ecological purity. An important representative of such a policy is Austria. This paper deals with the Austrian energy policy, as one of the greenest countries in the EU and compares this policy to trends in the business behavior of selected Austrian energy companies.

Klíčová slova: energetická bezpečnost, energetická konepce, obchod s energiemi, Rakousko, EU, elektrická energie, zemní plyn

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 06:10, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz