Bc. Eva Vaverková

Master's thesis

Stanovení disociačních konstant vybraných léčiv spektrofotometrickou a potenciometrickou titrací

Determination of dissociation constant of some drugs using spectrophotomentric and potentiometric titration data
Abstract:
Metodou potenciometrické titrace byla stanovena termodynamická disociační konstanta léčiva hydroxyurea při teplotách 25°C a 37°C. Regresní analýzou naměřených dat pomocí programů ESAB a HYPERQUAD byly na základě nejlepší těsnosti proložení určeny smíšené disociační konstanty pKa. Ze závislosti stanovených smíšených disociačních konstant na odmocnině z iontové síly při teplotách 25°C a 37°C byly regresní …more
Abstract:
The thermodynamic dissociation constant of hydroxyurea was estimated using potenciometric titration data at 25°C and 35°C. The mixed dissociation constants pKa were estimated on the basis of a goodness-of-fit by the regression analysis of potenciometric data using two programs ESAB and HYPERQUAD. From dependence of dissociation constants on the root of the ionic strenght at 25°C and 37°C by the non …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vaverková, Eva. Stanovení disociačních konstant vybraných léčiv spektrofotometrickou a potenciometrickou titrací. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická