Eva Kupková

Diplomová práce

Dotace poskytované územním samosprávným celkům z fondů Evropské unie

Subsidies from the European Funds Granted to the Territorial Self-administration Units
Anotace:
Cílem diplomové práce je aplikovat poznatky o regionální politice, fondech Evropské unie a postupu získání dotací na obec Kokory v Olomouckém kraji. Aplikace spočívá v celkovém zpracování projektového záměru k novému projektu a v následném zpracování žádosti o dotaci. Pomocí metody deskripce jsou v teoretické části práce uvedeny poznatky regionální politiky Evropské unie, fondů Evropské unie, programového …více
Abstract:
The aim of the thesis is to apply knowledge on regional politics, European Union funds and process of applying for the EU grants to the municipality Kokory in Olomouc region. Application involves an elaboration of new project with consequent application for the grant. In theoretical part, there are regional politics of the EU and EU funds of programme periods 2007 – 2013 and 2014 – 2020 described and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Michal Koziel
  • Oponent: Marta Štěpánková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava