Theses 

Design obalu průmyslového výrobku z hlediska grafického designu – Martin CZELLER

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Ústav umění a designu

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Ilustrace a grafika, specializace Grafický design

Martin CZELLER

Bakalářská práce

Design obalu průmyslového výrobku z hlediska grafického designu

Package design of an industrial product in terms of graphic design

Abstract: As a topic of my bachelor work I have chosen to create package design of an industrial product in terms of graphic design. A perfect product for presentation of my ideas became an alcohol bottle. I created several etiquettes for four types of alcohol to present generally applicable system for this type of product. Another part of my work are posters and a short video. A final design should be interesting and sophisticated but on the other hand I also tried to show my personal opinions, so it is more an ideological artwork in a certain way.

Abstract: Ako tému svojej bakalárskej práce som si vybral vytvorenie obalového designu priemyselného produktu z hľadiska grafického designu. Ideálnym produktom pre prezentovanie mojich myšlienok sa stal alkohol. Vytvoril som niekoľko etikiet pre štyri typy destilátov na prezentovanie všeobecne aplikovateľného vizuálneho systému. Ďalšou časťou mojej práce sú plagáty a krátke video. Konečné dielo by malo byť pre pozorovateľa zaujímavé a premyslené, na druhej strane som sa snažil vyjadriť aj svoje osobné názory, takže v určitom zmysle je to viac ideové dielo.

Klíčová slova: grafický design, obalový design, alkohol, reklama, lahev, etikety, plakáty, video

Jazyk práce: slovenština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: akad. mal. Ditta Jiřičková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45292 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Ústav umění a designu

Jak správně citovat práci

CZELLER, Martin. Design obalu průmyslového výrobku z hlediska grafického designu. Plzeň, 2012. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Ústav umění a designu

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 1. 2019 15:12, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz