Bc. Beáta Mrázová

Diplomová práce

Komplexní výukové metody ve fyzice

Complex teaching methods in Physics
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na komplexní výukové metody ve výuce fyziky na druhém stupni základních škol. První část, teoretická, se zabývá vymezením pojmů výuka a výuková metoda, vývojem výukových metod, klasifikací výukových metod, popisuje jednotlivé komplexní výukové metody a věnuje se přípravě na vyučovací hodinu fyziky. Druhá část, praktická, obsahuje pět podrobných příprav na vyučovací hodiny …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on complex teaching methods in Physics at upper primary school. The first part, theoretical, deals with the defining of the terms teaching and teaching method, the development of teaching methods and the classification of teaching methods. It describes the individual teaching methods and is devoted to lesson plans for Physics lessons. The other part, practical, is comprised …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jan Čech, Ph.D., Mgr. Lukáš Pawera
  • Oponent: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta