Lucie Hanušová

Bakalářská práce

Přeprava nebezpečných látek (ADR)

Transport of hazardous materials (ADR)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nebezpečných látek, jejich členěním, značením a způsobem přepravy. Je zaměřena především na silniční dopravu a její zabezpečení. Zahrnuje informace o školení řidičů, odpovědnosti účastníků, závazné dokumenty atp. Pozornost je věnována legislativě v tuzemském i evropském prostředí. Práce je provázána poznatky z praxe ve vybraném podniku, který pracuje s …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on a set of problems of hazardous substances, their sorting, labeling and method of transportation, especially for road transport and its security. There is included information about training of drivers, responsibility of participants, binding documents, etc. Attention is given to legislation in our country and in Europe. The bachelor thesis contains practical knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Matěja, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hanušová, Lucie. Přeprava nebezpečných látek (ADR). Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní