Bc. Alena Klímová

Diplomová práce

Přeshraniční mobilita studentů Masarykovy univerzity se zaměřením na program Erasmus

Cross-border mobility of Masaryk University students with focus on the Erasmus Programme
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje přeshraniční mobilitě studentů v rámci programu Erasmus(+), přičemž pozornost je soustředěna primárně na účastníky z Masarykovy univerzity. Hlavním cílem práce je analýza sociálně-prostorových a percepčních aspektů programu se zaměřením na sociální mobilitu, formování vztahu k (novému) prostředí a na souvislost s pracovní migrací. Teoreticky orientovaná část práce podává …více
Abstract:
This diploma thesis deals with a cross-border mobility of students within the Erasmus(+) Programme with attention focused primarily on the participants from the Masaryk University. The main aim of the thesis is to analyse social-spatial and perceptional aspects of the programme with a focus on social mobility, place attachment formation and connection with labour migration. The theoretically oriented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ivan Andráško, PhD.
  • Oponent: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta