Bc. Mário Polák

Master's thesis

Optimalizace reportingu výkonnostních kampaní z Google Ads pomocí nástroje Google Data Studio

Reporting Optimalization for Google Ads Performace Campaigns Using Google Data Studio
Abstract:
Cílem této diplomové práce je vytvořit optimální marketingový report výkonnostních kampaní z Google Ads s pomocí systému Google Data Studio. Aby příjemci reportu získali komplexní přehled dosažených výsledků, bude obsahem reportu také celkový počet konverzí a údaje o návštěvnosti webu. Daný cíl bude dosažen na základě kombinace znalostí ze všech částí této práce. V teoretické části práce je provedena …more
Abstract:
The aim of this master's thesis is to create an optimal marketing report for performance campaigns in Google Ads with the help of Google Data Studio. As a campaign performance is only part of the overall website performace, the final report will also include the total number of conversions and information about website traffic. The main goal will be achieved based on the information collected within …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 8. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Tomáš Šula, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Polák, Mário. Optimalizace reportingu výkonnostních kampaní z Google Ads pomocí nástroje Google Data Studio. Zlín, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Master programme / field:
Media and Communication Studies / Marketing Communications