Bc. Eva KONŮPKOVÁ

Diplomová práce

Komunikační strategie kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu

Communication Strategy for the Department of Tourism in the Vysocina Region
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komunikační strategií v oblasti cestovního ruchu v kraji Vyso-čina. V teoretické části jsou uvedena teoretická východiska k marketingovým komunika-cím, k cestovnímu ruchu a k marketingu cestovního ruchu. Důraz je kladen na komunikační strategii, které je věnována i praktická a projektová část. V praktické části je charakteri-zován kraj Vysočina s důrazem na cestovní ruch. …více
Abstract:
Master thesis deals with the communication strategy of the tourism department in The Vy-sočina Region. A theoretical basis for marketing communications, tourism and marketing for tourism are mentioned in the theoretical section. Emphasis is placed on communication strategy which can be also found in the practical and project section. The characteristics of The Vysočina Region together with the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Identifikátor: 18399

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONŮPKOVÁ, Eva. Komunikační strategie kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe