Klára Kolísková

Diplomová práce

Marketingová komunikace lázeňského zařízení

Marketing communication of the health resort
Anotace:
Tato práce se zabývá marketingovou komunikací vybraného lázeňského zařízení. Teoretická část představí formy a nástroje marketingu a jejich využití v oblasti lázeňství. Praktická část si klade za cíl analyzovat aktuální marketingovou komunikaci Lázní Mšené, a.s. a na základě provedeného dotazníkového šetření kriticky zhodnotit efektivitu komunikačních nástrojů. V závěru práce jsou představeny návrhy …více
Abstract:
The Master´s Thesis analyses marketing communication of a selected health resort. The theoretical part maps different marketing forms and tools in a general way and describes their usage and application in the field of spa services. The practical part includes detailed analysis of marketing communication in the particular health resort Spa Mšené, Inc. Based on questionnaire research the thesis assesses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Jaroslav Halík
  • Oponent: Milan Fořt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68759