Bc. Miroslava SALAJKOVÁ

Master's thesis

Reklama jako jeden z nástrojů generování nadspotřeby a trvale udržitelný rozvoj

Advertisment as one of the instruments for generating over-consumption and permanently tenable development
Anotácia:
Předložená práce sumarizuje nejprve teoretická východiska, vztažená k problematice dopadů lidské činnosti na životní prostředí. Autorka upozorňuje na negativní vliv reklamy na spotřební chování jednotlivců i společnosti. V analytické části zjišťuje, zda česká legislativa dostatečně podporuje alternativy v dopravě, dále předkládá její ekonomické výhody a ekologické přínosy. Formou případové studie z …viac
Abstract:
Firstly, this thesis sums up theoretical resources which have something in common with the problems of human activities having effect on environment. The autor focuses on the negative influence of advertising on the bahaviour of individuals as well as the whole society. In the analytic part she investigates if the czech legal system supports the alternatives in transport enough as well as she evidences …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009
Identifikátor: 10627

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2009
  • Vedúci: PhDr. Zdeněk Křížek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SALAJKOVÁ, Miroslava. Reklama jako jeden z nástrojů generování nadspotřeby a trvale udržitelný rozvoj . Zlín, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 25. 04. 2019

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.