Bc. Eliška Kapičková

Bakalářská práce

Případy zneužití dominantního postavení v České republice

Cases of abuse of a dominant position in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Případy zneužití dominantního postavení v České republice“ je popis jednotlivých případů zneužití dominantního postavení vzniklých v České republice a odhalených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže po roce 1999. První část práce se věnuje teoretickému pojetí jednotlivých typů zneužití dominantního postavení a jejich dopadům na spotřebitele, druhá část je zaměřena na popis …více
Abstract:
The objective of the submitted thesis „Cases of abuse of a dominant position in the Czech Republic“ is to describe individual cases of abuse of a dominant position formed in the Czech Republic and revealed by the Office for the Protection of Competition after 1999. The first part of the thesis is dedicated to the theoretical conception of the individual types of abuse of a dominant position and their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Václav Rederer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta