Bc. Martin Adámek

Master's thesis

Specifika marketingu nadací

Specifics of marketing foundations
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na téma Specifika marketingu nadací a má hlavní tři části: teoretickou, analytickou a návrhovou. První část vysvětluje pojmy marketing, sociální marketing a neziskové organizace. Druhá část představuje vybrané firemní nadace a jejich aktivity a zobrazuje výsledky dosažené průzkumem. Třetí část shrnuje a vyhodnocuje výsledky získané průzkumem, navrhuje možná řešení zlepšení …viac
Abstract:
The thesis focuses on the topic of marketing specifics of foundations and has three main parts: theoretical, analytical and findings and results. The first part explains the concepts of marketing, social marketing, and nonprofit organizations. The second part presents selected corporate foundations and their activities, and displays the results achieved by the survey. The third part summarizes and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedúci: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze