Nikola VOBEJDOVÁ

Master's thesis

Česká literatura 19. století a její filmová adaptace

Czech literature and its film adaptation
Abstract:
Má diplomová práce se zabývá zfilmovanými díly české literatury 19. století, z nichž jsem vybrala ta nejklasičtější, a sice Babičku, Kytici a Máj. Svou práci jsem zaměřila zejména na analýzu jednotlivých filmových adaptací, které jsem neoprostila od literární předlohy, z níž vycházejí. Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola definuje filmové adaptace, úzce se zabývám zejména adaptačními studii …more
Abstract:
My thesis deals with film procesing parts of Czech literature of the 19th century, from which I chose the most classic, namely Babička, Kytice and Máj. My work focused mainly on analysis of individual film adaptations and from a literary source, from which it is based. Work is divided into four chapters. The first chapter defines the film adaptation closely to deal primarily with adaptation study of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2015
Accessible from:: 12. 6. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VOBEJDOVÁ, Nikola. Česká literatura 19. století a její filmová adaptace. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.6.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta