Nikola VOBEJDOVÁ

Master's thesis

Česká literatura 19. století a její filmová adaptace

Czech literature and its film adaptation
Anotácia:
Má diplomová práce se zabývá zfilmovanými díly české literatury 19. století, z nichž jsem vybrala ta nejklasičtější, a sice Babičku, Kytici a Máj. Svou práci jsem zaměřila zejména na analýzu jednotlivých filmových adaptací, které jsem neoprostila od literární předlohy, z níž vycházejí. Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola definuje filmové adaptace, úzce se zabývám zejména adaptačními studii …viac
Abstract:
My thesis deals with film procesing parts of Czech literature of the 19th century, from which I chose the most classic, namely Babička, Kytice and Máj. My work focused mainly on analysis of individual film adaptations and from a literary source, from which it is based. Work is divided into four chapters. The first chapter defines the film adaptation closely to deal primarily with adaptation study of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2015
Zverejniť od: 12. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOBEJDOVÁ, Nikola. Česká literatura 19. století a její filmová adaptace. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta