Bc. Kristina Vonková

Diplomová práce

Operní adaptace Babičky Boženy Němcové: proměna literárního textu do operního libreta

Operatic adaptation of Babička by Božena Němcová: transfiguration of novel into opera libretto
Anotace:
Cílem práce je porovnat operní adaptace Babičky Boženy Němcové s původním textem. Jedná se o dvě díla: Babička od skladatele Antonína Vojtěcha Horáka a libretisty Adolfa Weniga a Na Starém bělidle skladatele Karla Kovařovice a libretisty Karla Šípka. Po srovnání s předlohou a literárním a lexikálním rozboru budou díla porovnána mezi sebou. Didaktickou částí práce je průzkum úrovně znalostí české operní …více
Abstract:
The aim of the thesis is to compare opera adaptations of Babička by Božena Němcová with the original book. It concerns two opera works: Babička by the composer Antonín Vojtěch Horák and librettist Adolf Wenig, the other one is Na Starém bělidle by Karel Kovařovic and librettist Karel Šípek. After the initial comparison of the librettos with the original source, literary and lexical analysis, both works …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta