Bc. Ivo Nepeřil

Bakalářská práce

Finanční kontrola ve veřejné správě - teorie a praxe

The financial control in the public admnistration - theory and practice
Anotace:
V průběhu devíti kapitol jsem se pokusil o maximální osvětlení tematického problému, tedy systému finanční kontroly ve veřejné správě jak z hlediska reálného průběhu, tak teoretických předpokladů.
Abstract:
During nine chapters I tried to throw light on the matter of thematic issue - a system of financial control in public administration, in both the real and theoretical assumptions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta