Andrea Kúdelková

Diplomová práce

Testimonial a influencer marketing

Testimonial a influencer marketing
Anotace:
Tématem diplomové práce je testimoniální a influencer marketing. Cílem této práce je zjistit, zda influencer (testimoniál) zvyšuje pravděpodobnost koupě produktu zdravé výživy u slovenských žen ve věkové kategorii 20-40 let, a také zda Peter Sagan jako testimoniál zvyšuje důvěryhodnost značky. Teoretická část se zabývá obecnou komunikací a představením testimoniálního a influencer marketingu, jejich …více
Abstract:
The topic of the diploma thesis is testimonial and influencer marketing. The aim of this work is to find out whether influencer increases the likelihood of purchasing a healthy nutritional product for Slovak women aged 20-40 years, and also whether Peter Sagana as a testimonial enhances brand credibility. The theoretical part deals with general communication and presentation of testimonial and marketing …více
Abstract:
Témou diplomovej práce je testimoniálny a influencer marketing. Cieľom tejto práce je zistiť, či influencer(testimoniál) zvyšuje pravdepodobnosť kúpy produktu zdravej výživy u slovenských žien vo vekovej kategórii 20-40 rokov, a tiež či Peter Sagana ako testimoniál zvyšuje dôveryhodnosť značky. Teoretická časť sa zaoberá všeobecnou komunikáciou a predstavením testimoniálneho a influencer marketingu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Marcela Zamazalová
  • Oponent: Oldřich Vávra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70467