Theses 

Analýza výzkumů zaměřených na problematiku implementace ICT do vzdělávání v zemích Evropské unie – Mgr. Josef Wolf, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Josef Wolf, DiS.

Bakalářská práce

Analýza výzkumů zaměřených na problematiku implementace ICT do vzdělávání v zemích Evropské unie

Analysis of researches into issues of ICT implementation to education in countries of the European Union

Anotace: Předložená práce seznamuje čtenáře se stavem, proměnami, úskalími a úspěchy v implementaci informačních a komunikačních technologií do vzdělávání v zemích Evropské unie. Na základě orientační sondy do výběru relevantních výzkumů a studií poskytuje vhled do problematiky, odhaluje klíčová témata, která se zde objevují, snaží se jim porozumět a interpretovat je.

Abstract: Submitted thesis acquaint reader with the situation, changes, issues and achievements in the implementation of ICT to the education in countries of the European Union. On the basis of the orientation probe to the selection of relevant research and studies provides insight into the issue, reveals key themes, that appear here, trying to understand and interpret it.

Klíčová slova: ICT, informační a komunikační technologie, implementace ICT do vzdělávání, informační gramotnost, informační společnost, ICT a funkční kompetence, konstruktivismus, information and communication technologies, implementation of ICT in education, information literacy, information society, ICT and functional competencies, constructivism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:27, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz