Ing. Hana Humrová

Bakalářská práce

Týmová práce a její využití v konkrétní firmě

Team work and its in particular company
Anotace:
K napsání této bakalářské práce jsem byla inspirována situací a pracovní atmosférou, která panuje v organizaci, v níž pracuji. Práce v dané organizaci mne baví, avšak denně se setkávám s mnoha překážkami a nedostatky, jejichž odstranění by pomohlo ke zkvalitnění práce a k lepšímu fungování organizace jako celku. O týmové práci se velmi často hovoří, avšak mnozí pracovníci mnohdy neznají význam tohoto …více
Abstract:
To write this work I was inspired by the situation and working atmosphere, which is an organization where I work. I´m working in the organization, but every day I meet with many obstacles and failures whose elimination would help to improve the duality of work and functioning of the organization as a whole. The team work is very often discussed, but many workers often do not know the meaning of that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Budil
  • Oponent: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní