Ing. Jiří Trejbal

Bakalářská práce

Současný politický extremismus - struktura krajní pravice v ČR

Present political extremism - Characteristics of the far-right in the Czech Republic
Anotace:
Historie potvrzuje, že období hospodářského poklesu (a především krize) zpravidla nahrává extrémním názorům a z toho plynoucím možným nedemokratickým ideálům. Z toho pramení zvýšená aktivita různých politických hnutí, iniciativ či politických stran. Období silné celosvětové krize právě prožíváme a proto je též velmi aktuální otevřít dané téma. Vzhledem k obsažnosti daného tématu a formátu této práce …více
Abstract:
History confirms that the economic downturn (and especially the crisis) usually means support for extreme views and the resulting potential undemocratic ideals. This increased activity stems various political movements, initiatives, or political parties. Period of strong global crisis is just ongoing and it is time to open this topic. Due to the complexity of this theme and format of this work is our …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní