Michaela Šuteríková

Bakalářská práce

Afinitní chromatografie v proteomice

Affinity chromatography in proteomics
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití afinitní chromatografie v proteomice. V první části této práce jsou shrnuty principy separace pomocí afinitní chromatografie a jednotlivých technik afinitní chromatografie včetně instrumentace. Dále je v práci uvedena stručná charakteristika proteomiky, současné poznatky, cíle a aplikace proteomiky. V poslední části práce jsou detailněji popsány některé …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the possibilities of application of affinity chromatography in proteomics. Techniques of affinity chromatography as well as basic principles of separation by affinity chromatography and its instrumentation are summarized in the first part, which is followed by a brief characterization of proteomics, its current knowledge, objectives and applications. Final part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: Ing. Václav Staněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šuteríková, Michaela. Afinitní chromatografie v proteomice. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant