Denisa KAVINOVÁ

Bachelor's thesis

Monty Python - Comedy Icons - Analysis od Their Work and Influence on Comedy

Monty Python - comedy icon and its influence on comedy
Abstract:
This bachelor thesis analyses the work and influence of the British comedy group Monty Python.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou díla a vlivu britského komediálního uskupení Monty Python.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KAVINOVÁ, Denisa. Monty Python - Comedy Icons - Analysis od Their Work and Influence on Comedy. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/