Monika Zachařová

Diplomová práce

Analýza zdrojů neziskové organizace

Analysis of sources of non-profit organization
Anotace:
Cílem diplomové práce je poskytnout ucelenou představu o zdrojích neziskové organizace se zaměřením na divadelní prostředí v České republice. Mezi dílčí cíle této práce náleží identifikace a analýza zdrojů neziskové organizace na příkladu Městského divadla v Mladé Boleslavi a zhodnocení fungování této organizace i do budoucnosti. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to provide a comprehensive idea of non-profit organization sources focusing on the theatrical environment in the Czech Republic. The partial goals of this thesis include the identification and analysis of sources of non-profit organizations on the example of the Municipal Theater in Mladá Boleslav and assessing functioning of this organization in the future. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: Petr Boukal
  • Oponent: Josef Krause

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71939