Diana Pavlusíková

Bakalářská práce

Stejné poslání, odlišné hospodaření: porovnání financování nestátní a veřejné neziskové organizace

Same mission, different economy: comparison of financing of non-state and public non-profit organizations
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Stejné poslání, odlišné hospodaření: porovnání financování nestátní a veřejné neziskové organizace“ je porovnat na základě případových studií financování ve vybrané nestátní a veřejné neziskové organizaci. V prvních dvou kapitolách práce je popsáno členění národního hospodářství a neziskových organizací v České republice. Ve třetí kapitole jsou shrnuty možnosti zdrojů financování …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis “Same mission, different economy: comparison of financing of non-state and public non-profit organizations” is to compare financing in selected non-state and public non-profit organizations. In the first two chapters of the thesis is defined theoretical knowledge about the non-profit sector in Czech Republic. The third chapter contains possible sources of financing of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Marie Hladká, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta