Michal Panec, DiS.

Bakalářská práce

Search Engine Optimization

Search Engine Optimization
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce bude zaměření na problematiku SEO optimalizace. Jedná se o postup při vytváření a úpravě obsahu webové stránky. Cílem těchto optimalizací je jednoznačně dosažení lepších pozic při vyhledávání webových stránek s daným obsahem. Optimalizace webových stránek zvyšuje obrat dané firmy a zajišťuje stále více nových klientů, kteří přicházejí na webové stránky pomocí klíčových …více
Abstract:
The content of this work is focused on SEO problem. This is a method to create and edit Web page content. The aim of optimization is achievement of better positions in searching of web pages with a given content. Website Optimisation increases the turnover of the company and assumes more and more new clients, who comes to the Web sites through the use of keywords. Another integral part of SEO is keywords …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2010
  • Vedoucí: Ing. Martin Černý
  • Oponent: Ing. Jiří Rotschedl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS