Vendula NOSKOVÁ

Bachelor's thesis

Problematika rehabilitačního ošetřovatelství u spinálních klientů

The issue of rehabilitation nursing in spinal clients
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku rehabilitačního ošetřovatelství u spinálních klientů. Zabývám se obecnými funkcemi míchy, následně poškozením míchy a vznikem zdravotních důsledků u pacientů po míšním poškození, dále se věnuji celkovému léčebnému programu a zároveň také úpravami domácího prostředí pacientů. Zaměřuji se především na analýzu ošetřovatelského procesu včetně zpracování …more
Abstract:
This thesis focuses on the issue of rehabilitation nursing for spinal clients. I deal with general functions of the spinal cord, followed by spinal cord injury and the emergence of health consequences in patients after spinal cord damage, and also depicts the overall therapeutic program while also editing the home environment of patients. The focus is mainly on the analysis of the nursing process including …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lukáš Ryba

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NOSKOVÁ, Vendula. Problematika rehabilitačního ošetřovatelství u spinálních klientů. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/