Bc. Zdeňka Kosařová

Diplomová práce

Využití sekvenování nové generace ve studiu mikroRNA u kolorektálního karcinomu

Usage of next generation sequencing for analysis of microRNAs in colorectal cancer
Anotace:
Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější onkologické diagnózy v České republice. Jedním z důvodů vysoké mortality je pozdní diagnostika onemocnění. Současné studie proto usilují o nalezení nových specifických neinvazivních biomarkerů, které by umožnily spolehlivě odhalit již časná stádia tohoto onemocnění. Jednou z možných variant se jeví využití rozdílných expresních profilů cirkulujících mikroRNA …více
Abstract:
Colorectal cancer is one of the most common types of cancer in the Czech Republic. One of the reasons for high mortality of the disease is a late diagnosis. Therefore, several efforts have been made to find new non-invasive biomarkers in order to distinguish early clinical stages of this disease. One possible way is to use different expression profiles of circulating microRNA. MicroRNAs play an important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika