Bc. Daša ŠIMČIŠINOVÁ

Diplomová práce

Problematika stanovení WACC

Problems of determining the WACC
Anotace:
Cílem diplomové práce "Problematika stanovení WACC" je identifikovat současné problémy určení průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC). Teoretická část diplomové práce se zabývá především rešerší současných pramenů, které se věnují výpočtu WACC. Praktická část práce je pak zaměřena na splnění dvou vytyčených cílů. V první řadě na nalezení objektivního modelu určení WACC, kde za využití načerpaných …více
Abstract:
The goal of the thesis "Problems of determining the WACC" is to identify current problems of determining the average weighted cost of capital (WACC). The theoretical part of the thesis deals mainly with the review of current sources, which are devoted to the calculation of the WACC. The practical part of the thesis is focused on meeting two goals. Firstly, to find an objective determination of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Uhman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMČIŠINOVÁ, Daša. Problematika stanovení WACC. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management