Josef Sátora

Bachelor's thesis

Rada hospodářské a sociální dohody České republiky (expertní posouzení funkčnosti národního sociálního dialogu)

Council of Economic and Social Agreement of the Czech Republic (expert evaluation of national social dialogue)
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá expertním posouzením funkčnosti národního sociálního dialogu a činností Rady hospodářské a sociální dohody České republiky. Práce vychází z analýzy plenárních zasedání RHSD ČR, obsáhlého dotazníkového šetření a kvantifikativní SWOT analýzy. V rámci sledovaného časového období, které pokrývá roky 2014až 2018 s přesahem do roku 2020, je provedeno shrnutí nejvýznamnějších témat …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse national social dialog and activities of the Council of Economic and Social Agreement of the Czech Republic. The thesis is based on an analysis of plenary sessions of the Council of Economic and Social Agreement of the Czech Republic, a profound questionnaire survey and a quantitative SWOT analysis. The thesis summarizes the most important topics discussed by tripartite …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedúci: RSDr. Petr Rožňák, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.

Bachelor programme / odbor:
Regional Development / Urban and Regional Development Management