Bc. Petra Srbová

Bakalářská práce

Mediálně známý herec a jeho vliv na fungování divadla. Městské divadlo Brno

A well-known actor and his influence on theatrical operation. City Theatre of Brno
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá mediálně známým hercem a jeho vlivem na divadelní provoz, přičemž se zaměřuje na Městské divadlo Brno. Cílem práce je zmapovat situaci v Městském divadle Brno a ukázat pohled vedení divadla a herců na možnost účinkování i v dalších nedivadelních projektech souběžně s angažmá. Zároveň se věnuje výhodám a nevýhodám divadelního angažmá, problémům při paralelním natáčení seriálu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a well-known actor and his influence on theatrical operation, focusing on the City Theater of Brno. The aim of the work is to map the situation in this theater and look at the actors’ and management’s opinions of the theater, especially about whether they can perform in other non-governmental projects simultaneously with their engagement. At the same time, the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
  • Oponent: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/lzf6q/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management