Bc. Lukáš Košírer

Diplomová práce

Kapitálová primeranosť bánk ako súčasť riadenia bankových rizík

Capital adequacy of banks as part of the bank risk management
Abstract:
The thesis is focused on the Bank's capital adequacy and risk management during the financial crisis. In the theoretical part of the work we focus on commercial banks and their balance, management of assets and liabilities. In the second part of the first chapter, we discuss BASEL regulator and regulator as this affects the capital adequacy of banks during the financial crisis. In the next section …více
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na kapitálovú primeranosť bank a riadenie rizika počas finančnej krízy. V teoretickej časti práce sa zameriavame na komerčné banky a na ich bilanciu, riadenie pasív a aktív. V druhej časti prvej kapitoly rozoberáme regulátor BASEL a ako tento regúlátor vplýva na kapitálovú primeranosť bank počas finančnej krízy. V ďalšej časti sme poukázali na niektoré z hlavných rizík v …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Lenka Ostrožlíková
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance