Bc. Robert Imling

Diplomová práce

Analýza efektivity nástrojů podpory prodeje v místě prodeje u firmy Hypermarket a.s.

Analysis of the effectiveness of sales support tools at point of sale at the firm Hypermarket a.s.
Anotace:
Práce bude zaměřená na nástroje komunikace v místě prodeje a jejích efektivitu. Ujasním základní pojmy nástrojů podpory prodeje, způsoby použití v místě prodeje a jejích efektivitu. Analyzuji mix použitých komunikátů podpory prodeje u mnou vybrané společnosti. Závěrem vyhodnotím výsledky získané analýzou a stanovým nejefektivnější nástroj podpory prodeje v místě prodeje.
Abstract:
The work will be focused on tools for sales and its efficiency. Settling the basic concepts of sales support tools, how to use point of sale and its efficiency. Analyzing the mix of things are communicated sales support for my selected company. Finally, the analysis will evaluate the results obtained with a tent and effective tool for promoting sales in the point of sale.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Tereza Dvořáková
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace