Veronika VERNEROVÁ

Bakalářská práce

Program Masáže ve školách a jeho vliv na vztahy ve třídě mateřské školy

The Masagge in Schools Programme and his effect on relationships in the class
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá Programem Masáže ve školách a zkoumá, zda nastane díky implementaci programu do oslovené třídy změna vzájemných vztahů ve třídě mateřské školy. V teoretické části se práce zabývá předškolním vzděláváním, vývojem dítěte předškolního věku, jaká je důležitost doteku u dětí a je zde popsáno, jak funguje Program Masáže ve školách. V praktické části se práce věnuje výzkumnému šetření …více
Abstract:
The Massage in Schools programme is the topic of this bachalor thesis, which studies the possible changes of relationship in pre-school classroom after tme implementation of the program. The theoretical part will focus on the pre-school education, the development of the pre-school child, what is the importance of touch for kids and there is also written description of the Massage in Schools programme …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VERNEROVÁ, Veronika. Program Masáže ve školách a jeho vliv na vztahy ve třídě mateřské školy. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika