Zuzana Halabalová

Bakalářská práce

Fashion show Dotek jako event

The Fashion Show Dotek as an Event
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje Fashion show Dotek jako eventu, který svou činností pomáhá Centru zdravotní a sociální pomoci Dotek o.p.s., ve Vizovicích. Konkrétně se zaměřuje na tvorbu eventu od jeho počátku až do jeho konce. Dále se také zaměřuje na propagaci eventu směrem k jeho cílovým skupinám. V teoretické části jsou vymezeny pojmy týkající se marketingového mixu, marketingového komunikačního …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the Fashion show Dotek which is an event helping the Cen-tre of health and social help Dotek in Vizovice. It is particularly focused on the event from the very beginning till the end. It is also focused on promoting the event toward to the tar-get groups. The theoretical part defines terms related to the marketing mix, marketing communications mix, event marketing and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016
Zveřejnit od: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Dagmar Weberová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Halabalová, Zuzana. Fashion show Dotek jako event. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe