Angelina Tishakova

Bakalářská práce

Řízení lidských zdrojů ve veřejné správě

Human resources management in public administration
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována řízení lidských zdrojů ve veřejné správě. Cílem bakalářské práce je vytvořit motivační program pro zaměstnance veřejné správy na městské části Prahy 4. Dílčí cíle jsou následující: odhalit hlavní problémy, ke kterým dochází při řízení lidských zdrojů ve veřejné zprávě na příkladu oddělení lidských zdrojů městské části Prahy 4, která je zvolena jako zkoumaná jednotka …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to human resources management in public administration. The aim of the bachelor thesis is to create a motivational program for public administration employees in the Prague 4 department. The partial goal is to find out the specifics of public administration at the department, offer further recommendations for increasing the efficiency of the personnel management system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Eva Škorňová
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů