Bc. Nikola Filipová

Bakalářská práce

Segmentace klientů obchodní banky

Clients segmentation of the commercial bank
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Segmentace klientů obchodní banky“ je rozbor problematiky segmentování klientů do určitých skupin v závislosti na segmentačních kritériích, které si banka zvolí. První část se věnuje vysvětlení a významu samotného pojmu segmentování, objasnění jeho role v oblasti bankovnictví a možnými způsoby provedení. Druhá část se věnuje využití segmentace v praxi na příkladu čtveřice …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Clients segmentation of the commercial bank” is to analyze the process of clients segmentation into specific groups, which are based on segmentation criteria chosen by the bank. The first part of the thesis focuses on the explanation and meaning of the segmentation, clarifying the role of it in banking and possible ways of implementation. The second part deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Tomáš Urbanovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta