Sabina MOROVÁ

Bachelor's thesis

Extrémně pravicové strany ve středovýchodní Evropě - komparace tří zemí

Extreme right parties in Central and Eastern Europe - comparison of the Czech Republic, the Slovak Republic and Poland
Abstract:
Tématem této bakalářské práce jsou extrémně pravicové strany ve středovýchodní Evropě, konkrétně v České republice, Slovensku a Polsku. Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická, definuje pojmy jako extremismus, radikalismus, populismus a další. Druhá část práce se zabývá prostředím krajní pravice v České republice, Slovensku a Polsku a konkrétněji se věnuje politickýcm stranám Sdružení …more
Abstract:
The theme of this bachelor thesis are extremely right-wing parties in Central and Eastern Europe, particularly in the Czech Republic, the Slovak Republic and Poland. The bachelor thesis is divided into three thematic parts. First part is theoretical, it includes the introduction to the issue of extremism, radicalism, populism etc. Second part is focused on the surroundings of far-right organisations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MOROVÁ, Sabina. Extrémně pravicové strany ve středovýchodní Evropě - komparace tří zemí. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/