Mgr. Eva Horáková

Bakalářská práce

Faktoren, die die Lernmotivation der Deutschlerner/-innen positiv und negativ beeinflussen

The factors efecting positively or negatively learning motivation of German learners
Abstract:
The topics of this thesis are the factors that positively or negatively affect the learning motivation of German language learners. The theoretical part deals with the concept of motivation and I have focused on factors that may affect the learning motivation of students. The practical part is dedicated to a research based on a questionnaire. The aim of the research was to determine which factors positively …více
Abstract:
Tématem této bakalářské práce jsou faktory, které pozitivně nebo negativně ovlivňují učební motivaci studujících německý jazyk. V teoretické části jsem se zabývala pojmem motivace a zaměřila jsem se na faktory, které mohou ovlivňovat učební motivaci studujících. V praktické části jsem se věnovala výzkumu, který jsem provedla formou dotazníku. Cílem výzkumu bylo zjistit, které faktory ovlivňují pozitivně …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Alice Brychová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta