Lenka JELÍNKOVÁ

Bakalářská práce

Financování, hospodaření a účetnictví příspěvkových organizací

Finance, management and accounting of alowance organizations
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je financování,hospodaření a účetnictví příspěvkových organizací, které jsou zřízeny územně samosprávným celkem. Toto je aplikováno na konkrétní organizaci, kterou je základní škola. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. V teoretické části je charakterizována příspěvková organizace, konkrétně způsoby hospodaření, formy financování a vedení účetnictví …více
Abstract:
The content of this work is the financing, management and accounting of allowance organizations, which are established territorial local authorities. This is applied to a specific organization, which is a primary school. The work consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part is characterized by an organization, namely farming, forms of financing and accounting. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jana Janáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JELÍNKOVÁ, Lenka. Financování, hospodaření a účetnictví příspěvkových organizací. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční management