Theses 

Moderní webdesign s využitím Adobe Photoshop – Mgr. Petr Horáček

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Mgr. Petr Horáček

Bachelor's thesis

Moderní webdesign s využitím Adobe Photoshop

Modern webdesign with the use of Adobe Photoshop

Abstract: Hlavním zaměřením této bakalářské práce je návrh grafického designu webových stránek v současné době. První část práce je teoretická a popisuje postupný vývoj webdesign během let. Představuje jednotlivé pojmy webového designu a srovnává používané nástroje. Druhá část je tvořena praktickým návodem, jak vytvořit vlastní webový návrh a jsou v ní aplikovány získané informace z teoretické části. Praktická část je tvořena formou jednotlivých kroků, které jsou doplněny o obrázkové ilustrace.

Abstract: The main focus of this bachelor’s thesis is a graphic design of websites used today. The first part is theoretical and it describes the gradual evolution of webdesign throughout years. It presents individual terms of webdesign and compares the instruments used in this field. The second part is a practical guide on how to create cystom webdesign and the information gained in theoretical part are applied here. The practical part consists of individual steps which are supported by pictorial illustrations.

Keywords: Webdesign, historie webdesignu, počítačová grafika, rastrová grafika, vektorová grafika, responzivní webdesign, rozložení webu, tutoriál \ Webdesign, history of webdesign, computer graphics, raster graphics, vector graphics, responsive webdesign, web layout, tutorial

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. et Mgr. Robin Horák

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 05:45, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz