Theses 

Moderní webdesign s využitím Adobe Photoshop – Mgr. Petr Horáček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Petr Horáček

Bakalářská práce

Moderní webdesign s využitím Adobe Photoshop

Modern webdesign with the use of Adobe Photoshop

Anotace: Hlavním zaměřením této bakalářské práce je návrh grafického designu webových stránek v současné době. První část práce je teoretická a popisuje postupný vývoj webdesign během let. Představuje jednotlivé pojmy webového designu a srovnává používané nástroje. Druhá část je tvořena praktickým návodem, jak vytvořit vlastní webový návrh a jsou v ní aplikovány získané informace z teoretické části. Praktická část je tvořena formou jednotlivých kroků, které jsou doplněny o obrázkové ilustrace.

Abstract: The main focus of this bachelor’s thesis is a graphic design of websites used today. The first part is theoretical and it describes the gradual evolution of webdesign throughout years. It presents individual terms of webdesign and compares the instruments used in this field. The second part is a practical guide on how to create cystom webdesign and the information gained in theoretical part are applied here. The practical part consists of individual steps which are supported by pictorial illustrations.

Klíčová slova: Webdesign, historie webdesignu, počítačová grafika, rastrová grafika, vektorová grafika, responzivní webdesign, rozložení webu, tutoriál \ Webdesign, history of webdesign, computer graphics, raster graphics, vector graphics, responsive webdesign, web layout, tutorial

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. et Mgr. Robin Horák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 12:40, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz