Mgr. Dita Kučerová

Master's thesis

Postavení žen v kontextu univerzality lidských práv

The status of women in the context of the universality of human
Anotácia:
Tato práce se zabývá postavením žen v kontextu univerzality lidských práv. Jejím hlavním cílem je popsat vztah mezi existencí ženských práv, coby teorií postavení žen ve společnosti, a principem univerzality, jehož hlavním prvkem je rovnost všech lidských bytostí. Rozebírá obecně teoretická východiska lidských práv a zaměřuje se detailněji na jejich přirozenoprávní pojetí, včetně historického pohledu …viac
Abstract:
This thesis focuses on the status of women in the context of universality of human rights. The main goal is to describe a connection between the phenomenon of rights of womem as a theory of the status of women in our society, and the principle of universality based on the equality of all human beings. The thesis analyses theoretical bases of human rights focusing mainly on their human nature theory …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2007
  • Vedúci: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta