Mgr. Kamil BANDŽAK

Diplomová práce

Základní lidská práva v EU

Fundamantal Rights in EU
Anotace:
Tato práce se zabývá základními lidskými právy v Evropské unii. Vymezuje pojem a klasifikaci těchto práv. Vychází z historického exkurzu do problematiky vývoje lidských práv, jehož výsledky odráží v další části práce, kde se hovoří o ochraně lidských práv v rámci Evropské unie. Hovoří o porušování lidských práv a svobod, o sankcích, uvádí příklady judikátů Soudního dvoru Evropské unie a Evropského …více
Abstract:
This Diploma Thesis considers fundamental human rights in the European Union, it provides their definition and classification. A gradual discussion of their problematics contains key historical milestones which depict the progress of the human rights with time. The results are reflected in the next part of the thesis which describes their protection in the European Union. Furthermore, it discusses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Křivka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BANDŽAK, Kamil. Základní lidská práva v EU. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/