Mgr. Lenka Humpolíková Adámková, Ph.D.

Doctoral thesis

Analýza transkripce a posttranslační modifikace signálních proteinů STAT 1 a STAT 3 v nádorové buňce

Analysis of transcription and posttranslational modifications of signal proteins STAT1 and STAT3 in tumor cell
Abstract:
Buněčná homeostáza je kontrolována a regulována mnoha signálními proteiny, které operují téměř ve všech buněčných kompartmentech. Jejich společným úkolem je předávat regulační signály jak z extracelulárních, tak intracelulárních prostorů spouštěním kaskády vnitrobuněčných procesů, které vedou k modulaci „downstream“ genové aktivity. Signální dráha JAK/STAT je jednou z klíčových signálních kaskád, které …more
Abstract:
Homeostasis of cell is controlled and regulated by a number of signal proteins that operate in almost all celullar compartments. Their collective task is to transmit regulation signals from both extracelullar and intracelullar compartments by means of activation of an intracelullar cascade of processes, which lead to modulation of the downstream gene activity. The signal pathway JAK/STAT is one of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 9. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 10. 2011
  • Supervisor: prof. RNDr. PhMr. Jan Kovařík, DrSc.
  • Reader: prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc., prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta